Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym nr 9 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 w Warszawie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 w Warszawie ul. J.Ch. Paska 10 z tymczasową lokalizacją ul. Zakroczymska 6.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

 • O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Treści niedostępne

 • Brak możliwości prezentacji treści w wybranym układzie pionowym lub poziomym.
 • Brak możliwości wprowadzania danych alternatywnymi sposobami niż wykorzystanie klawiatury.
 • Brak transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Brak możliwości zamieszczania plików graficznych w innym formacie niż PDF.
 •  Brak możliwości prezentowania informacji w innej formie niż graficzna.
 • Brak  opisu alternatywnego do części zdjęć.
 • Brak  możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Pacholski, sp@sosw9.waw.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228332205. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 (w skrócie SOSW nr 9 ) znajduje się w dzielnicy Żoliborz. Aktualnie, z powodu modernizacji budynku, ośrodek zlokalizowany jest w centrum Warszawy, w Dzielnicy Śródmieście, przy ul. Zakroczymskiej 6.

W obu lokalizacjach znajduje się parking.

Dojazd do obu lokalizacji możliwy jest środkami transportu publicznego w tym metro, samochodami osobowymi, środkami Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych.

Oznakowane przejście dla pieszych znajduje się na skrzyżowaniach ulic Konwiktorskiej z Zakroczymską, przejścia nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej, chodniki dla pieszych nie mają wydzielonych pasów dla rowerzystów.

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się naprzeciwko budynku Szkoły SOSW nr 9 w zatoce ulicy Zakroczymskiej. Parkować można również wzdłuż ulicy Zakroczymskiej, Wójtowskiej oraz na parkingu na dziedzińcu SOSW nr 9, o ile jest miejsce.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1400 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra – Dworzec Gdański oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości około 800 metrów: 503, 178, 116

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości około 800 metrów: 15, 18, 35 

Najbliższa stacja metra znajduje się w odległości około 900 metrów - Metro Dworzec Gdański i stacja Ratusz Arsenał.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów od szkoły.

Najbliższy postój taksówek jest na ul. Konwiktorskiej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Główne wejście do budynku jest od ulicy Zakroczymskiej. Oznakowane na ścianie frontowej budynku Schodami wchodzimy do wiatrołapu. podwójne  drzwi dwuskrzydłowe (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).  otwierane są elektronicznie przez portiera, do którego należy zadzwonić przez domofon. Dojście do drzwi po trzech schodkach. Wejście nie ma pochylni. Jedyne wejście do ośrodka dla niepełnosprawnych na wózku jest od strony parkingu w dziedzińcu, gdzie znajduje się pochylnia. Przejście do szatni i sal lekcyjnych przez główny korytarz. Szatnia dla uczniów znajduje się w niższej kondygnacji, do której można dostać się jedynie po schodach.

 

W budynku nie ma wydzielonych stref kontroli ale trzeba zameldować się na portierni, nie ma windy, nie ma informacji w alfabecie Braille’a, nie ma tablic wizualnych z planem szkoły i internatu ani możliwości skorzystania z informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego na miejscu lub online, nie ma oznaczeń brajlowskich. Można wchodzić z psem asystującym. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki ośrodka, istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta i obsługi w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika ośrodka.

Na terenie ośrodka są toalety ogólnodostępne, trzy toalety dostosowane są  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tylko parter części szkolnej jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.

Ośrodek jest w trakcie przygotowania zmian mających zwiększenie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Roczne plany działania na rzecz podniesienia dostępności

 
 
Wprowadził Pacholski Michał (OSW nr 9) 02-10-2020
Aktualizujący Pacholski Michał (OSW nr 9) 14-04-2022
Zatwierdzający Darka Elżbieta (OSW nr 9) 14-04-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-04-2022
Liczba odwiedzin: 374