Kanał Wyżej
Status prawny

Organem założycielskim Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 9  jest Rada m. st. Warszawy. Organem prowadzącym jest m. st. Warszawa. Wykonywaniem zadań organu prowadzącego względem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 9 zajmuje się Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, ul. Górskiego 7
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawa Aleje Jerozolimskie 32Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa