Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Organem założycielskim Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 9  jest Rada m. st. Warszawy. Organem prowadzącym jest m. st. Warszawa. Wykonywaniem zadań organu prowadzącego względem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 9 zajmuje się Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, ul. Górskiego 7

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawa Aleje Jerozolimskie 32


Wprowadził BZMW/ext.JMakarewicz 2013-01-08
Aktualizujący bzmw/ext.jmakarewicz 2013-01-08
Zatwierdzający bzmw/ext.awolanska 2013-01-08
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-08
Wersja standardowa