Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

  1. Księga uczniów.
  2. Księgi arkuszy oceniania uczniów.
  3. Rejestr druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje uczniowskie, legitymacje nauczycielskie, zaświadczenia dla rodziców).
  4. Rejestr spraw bieżących.
  5. Rejestr wypadków.
  6. Rejestr wycieczek.


Wprowadził BZMW/ext.JMakarewicz 2013-01-08
Aktualizujący bzmw/ext.jmakarewicz 2013-01-08
Zatwierdzający Darka Elżbieta (OSW nr 9) 2013-04-08
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-04-08
Wersja standardowa