Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym nr 9 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-06

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-12-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Pacholski, pacholski022@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 022 833 22 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Zakroczymskiej i Wójtowskiej.

Dojścia piesze są od ulic: Konwiktorska, Freta, Zakroczymska, Wójtowska, Kościelna, Franciszkańska. Przejścia dla pieszych od ul. Wójtowskiej i Zakroczymskiej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Zakroczymskiej występują schody.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1400 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Dojście na perony schodami stałymi , ruchomymi i windami. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra - Ratusz Arsenał oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości około 800 metrów: 503, 178, 116

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości około 800 metrów: 15, 18, 35 

Najbliższa stacja metra znajduje się w odległości około 900 metrów - Metro Dworzec Gdański

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów od szkoły.

Najbliższy postój taksówek jest na ul. Konwiktorskiej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku

Wejście do szkoły jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Zakroczymskiej - jest wyposażone w podwójne drzwi dwuskrzydłowe (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście do drzwi po trzech schodkach. Przejście do szatni i sal lekcyjnych przez główny korytarz. Szatnia dla uczniów znajduje się w niższej kondygnacji, do której można dostać się jedynie po schodach. Brak oznakowania dotykowego na posadzce.  Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Drugie wejście do szkoły zlokalizowane jest od strony boiska szkolnego, na które prowadzi brama wjazdowa od ul. Wójtowskiej. Otwarcie bramy wjazdowe możliwe jest po konsultacji z pracownikami szkoły. Od strony boiska zamontowana jest platforma dla wózków inwalidzkich.

W budynku nie ma wind.

Dostępność

 
 
Wprowadził Pacholski Michał (OSW nr 9) 02-10-2020
Aktualizujący Pacholski Michał (OSW nr 9) 29-03-2021
Zatwierdzający Darka Elżbieta (OSW nr 9) 29-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-03-2021
Liczba odwiedzin: 157
Rejestr zmian